AngelBiss Group

AngelBiss Group fokuserar huvudsakligen på tillverkning och utveckling av vanliga syrgaskoncentratorer för hembruk, medicinska högtrycksgeneratorer för syrgas och industriella generatorer för storflöden av syrgas.Målet är att komplettera de lokala leveranskedjorna för medicintekniska produkter, minska materialkostnaderna, skapa nya arbetstillfällen över hela världen

AngelBiss Group Global Joint Venture Layout 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, USA
AngelBiss Healthcare Ltd, Tyskland
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malaysia/Singapore
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Kina
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Indien
AngelBiss Medical Technology Ltd, Kenya
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey