Aquatec

  • Oxygen Generator Aquatec

    Oxygen Generator Aquatec

    AngelBiss syrekoncentratorlösning på vattenlevande applikation. Det är den säkraste och mest tillförlitliga syrekällan som kan användas i vattenbruk och kan ersätta alla andra syretillförselkällor. Syrehalten i vattnet är tillräcklig, vilket är fördelaktigt för fiskens tillväxt och minskar antalet bakterier och därigenom förbättrar fiskens produktivitet och förbättrar fiskens allmänna hälsa. Högt syreinnehåll är viktigt för vattenbruk och fiskproduktion.