Forskning & Utveckling

 • Posttid: 2020-09-22

  De biomedicinska tillämpningarna av väte förväntas högt av akademin på grund av dess säkerhet och potentiella omfattande effektivitet.Det finns fortfarande många viktiga frågor inom området vätebiologi som är värda att studera.Jag tror att med den fördjupade forskningen kommer människor att bli oroliga...Läs mer»

 • Posttid: 2020-09-22

  AngelBiss team planerar också att göra med väte in.FoU-avdelningen designar för ny produkt: Vätgasgenerator.Väte är en sorts brännbar gas i människors sunda förnuft.På senare år har forskare upptäckt fler unika antioxidanteffekter, och dess tillämpningsforskning har...Läs mer»

 • Posttid: 2020-09-22

  AngelBiss team planerar också att göra med kväve arkiveras.FoU-avdelningen designar för ny produkt: Kvävegenerator.Kväve är en färglös, giftfri och luktfri inert gas.Därför används kväve i stor utsträckning som en skyddsgas.Användningen av kväve är också en av FoU-direktiven...Läs mer»

 • Posttid: 2020-09-22

  AngelBiss FoU-avdelning fokuserar nu på utveckling av nya produkter och strävar efter att skapa produkter med hög erfarenhet och bättre prestanda.För Portable Suction Machine, AngelBiss studerar nu Double Bottle-skapandet, kommer det att vara mer bekvämt och praktiskt att använda.För AngelBiss 5L Oxy...Läs mer»