Forskning & Utveckling

 • Inläggstid: 09-22-2020

  De biomedicinska tillämpningarna av väte förväntas starkt av den akademiska världen på grund av dess säkerhet och potentiella omfattande effektivitet. Det finns fortfarande många viktiga frågor inom vätebiologi som är värda att studera. Jag tror att med fördjupningen av forskningen kommer människor att ...Läs mer »

 • Inläggstid: 09-22-2020

  AngelBiss-teamet planerar också att göra med vätgas inlämnat. FoU-avdelningens design för ny produkt: Vätegenerator. Väte är en slags brännbar gas i människors sunt förnuft. Under de senaste åren har forskare upptäckt mer unika antioxidanteffekter, och dess applikationsforskning är ...Läs mer »

 • Inläggstid: 09-22-2020

  AngelBiss-teamet planerar också att göra med kväve. FoU-avdelningens design för ny produkt: Kvävegenerator. Kväve är en färglös, giftfri och luktfri inert gas. Därför används kväve i stor utsträckning som en skyddsgas. Tillämpningen av kväve är också en av FoU-direktiven ...Läs mer »

 • Inläggstid: 09-22-2020

  AngelBiss FoU-avdelning fokuserar nu på utveckling av nya produkter och strävar efter att skapa produkter med hög erfarenhet och bättre prestanda. För bärbar sugmaskin studerar AngelBiss nu skapandet av dubbel flaska, det kommer att vara bekvämare och mer praktiskt. För AngelBiss 5L Oxy ...Läs mer »