Ozon

  • Oxygen Generator Ozone

    Oxygen Generator Ozone

    AngelBiss syrekoncentratorlösning i ozongenerator. AngelBiss syrekoncentrator kan omvandla syre till ozon genom att tillföra syre till ozongenerator. Ozon spelar en viktig roll vid sterilisering, luktborttagning, konservering av mat och vattenrening.